Anmälan till sångfesten sker 1.10-31.10!

Sång- och musikfesten ordnas 9-12 juni 2022 i Helsingfors. Nu är det dags att anmäla sig!

Vi har skild anmälan för
1) förbundsanslutna körer och orkestrar 
2) icke-förbundsanslutna körer och orkestrar 
3) enskilda deltagare

1. Anmälan för förbundsanslutna körer och orkestrar
 

Anmälan för förbundsanslutna körer och orkestrar sker liksom senast i förbundets medlemsregister Desky 1.10-31.10.2021

Varje ensemble sköter internt insamlingen av personliga anmälningar från sina medlemmar och registeransvariga matar sedan in anmälningarna i Desky. Det är alltså på ensemblernas eget ansvar att samla in deltagarinformationen från sina medlemmar. Det är möjligt att justera anmälan i Desky fram tills den 1 mars 2022. Du kan alltså lägga till/ta bort personer samt justera anmälningsinfon ända fram tills dess. Notera dock att anmälningsdeadline för alla ensembler är den 31 oktober!

OBS! För tydlighetens skull behöver FSSMF få in alla anmälningar på nytt för Festival22. Fjolårets anmälningar har raderats och gäller alltså inte längre eftersom sångfesten flyttades fram med ett år från 2021. 

Här hittar dueftersom sångfesten flyttades fram ett år färdiga blanketter som du kan använda då du samlar in de personliga anmälningarna (diet etc) som PDF och excel.

Här hittar du instruktioner kring hur du därefter gör anmälan i Desky.

Frågor om medlemsregistret kan riktas till ekonomi- och organisationssekreterare Melker Olenius (melker.olenius@fssmf.fi).

Fakturering sker i mars 2022. 


2. Icke-förbundsanslutna körer eller orkestrar
 

ENSEMBLER som inte hör till förbundet anmäler sig här: festival22.fi/anmalensemble.

Anmälan pågår 1.10-31.10.2021.
 

3. Enskilda deltagare som inte hör till förbundet
 

ENSKILD DELTAGARE som inte hör till förbundet anmäler sig här: festival22.fi/anmalenskilddeltagare

Anmälan pågår 1.10-31.10.2021.