Anmälda till körkaruseller

här kommer snart lista med körer som uppträder

Vad är en körkarusell?

Enskilda körer och ensembler har möjlighet att uppträda på körkarusell -konserter under sångfesten. Om en kör vill uppträda måste den göra en köranmälan på förhand.  

Under en karusellkonsert uppträder många körer intensivt enligt ett roterande system, på scener ute på stan.
Det betyder att en ensemble får ett eller flera ca 15 minuters egna uppträdanden och kan sedan dröja sig kvar som publik, söka sig vidare till nästa körkarusell eller massövning, gå på lunch - beroende på festivaltidtabellen i övrigt. 

Som kör och körsångare får man en chans att dels höra andra körer sjunga och dels sjunga med den egna kören. Spännande möten utlovas. Publiken kommer att bestå av stadsbor och andra sångfestdeltagare.
Programmet och platserna kommer att marknadsföras i medierna med info om vilka körer som sjunger var och när.

Körerna meddelar inte på förhand sin repertoar, utan presenterar den själva under uppträdandet. Mikrofon kommer att finnas för presentationerna.

Körkarusellerna ordnas nära de platser där de stora sångfestövningarna samtidigt pågår, d.v.s. nära Medborgartorget och Senatstorget. Detta för att alla körer ska kunna hinna ta sig av och an till körkarusellerna från de stora övningarna. 

OBS! Det finns några platser kvar till fredag förmiddags körkaruseller! Vid intresse, e-posta johanna.frimodig@fssmf.fi
 

Torsdag eftermiddag: 

Glaspalatstorget intill Amos Rex

Fredag förmiddag nära Medborgartorget:

Villa Hagasund, utescenen mot parken eller inomhus
Musikhusets foajé
Ode, Maijasalen
Nationalmuseum, sommarpaviljongen i parken
Nationalmuseum, borggården
Bio Rex foajé

Fredag eftermiddag, nära Senatstorget:

Torgkvarteret, fyra scener på innergårdar 
Falkmans gård
Keisarinluodon lava -scenen

Fredag eftermiddag (orkestrar)

Esplanadens scen, mindre instrumentensemble -karusell


Fredag kväll (orkestrar)

Kristuskyrkan, stråk/blåsorkesterkarusell
 

Lördag förmiddag, nära Medborgartorget:

Villa Hagasund, utescenen mot parken eller inomhus
Ode, Maijasalen
Nationalmuseum, borggården
Nationalmuseum, caféets gård
Nationalmuseum foajé