Blåsare och stråkar

Under lördagen den 11 juni ordnar en konsert med förbundets blåsare och stråkar i Musikhusets aula. 

Blåsarnas repertoar: 

Hymn of Glory - NN
Drill-nummer - NN
Police Academy - NN 
Blåsfanfar - Jutta Seppinen 

Stråkarnas repertoar: 

​Munsala brudmarsch - Kenneth Nordman och Mats Granfors 
Impromptu - Erik Nygård
Drottningholmsmusiken, I Allegro - Leena Ray 
Minuee - Leena Ray 
Symfoni nr 27 - Samuli Sandberg 
Hemstugan, I-IV - Susanne Westerlund