Uppträd i en körkarusell!

Enskilda körer och ensembler ges möjlighet att uppträda i form av körkaruseller under sångfesten.

Under fredagen och lördagen ordnas körkaruseller på stan och då får en ensemble 10-12 minuter på sig
att sjunga för förbipasserande stadsbor och andra sångfestdeltagare.

Körkarusellerna äger rum på olika håll i centrum. Mer info om när och hur kören anmäler sig till att delta i en körkarusell kommer inom kort.