FESTIVAL 22

Den 25:e finlandssvenska sång- och musikfesten, äntligen i Helsingfors!

Vart femte år samlas tusentals körsångare och musiker för en jättefest i sångens och musikens tecken, på svenska. Den stora finlandssvenska sång- och musikfesten har ordnats sedan 1891. 

År 2022 har turen äntligen kommit till Helsingfors, där sångfesten senast ordnades år 1951. Det blir massmusikfest i fyra dagar mellan den 9 och 12 juni, med stora masskörer, blås- och stråkorkestrar, körsång på stan, kvällsfest, sångfestparad med mera.

Ledordet för sång- och musikfesten i Helsingfors är massmusikfest. Det betyder att vi sjunger många tillsammans, väljer sånger som vi klarar av att sjunga bra och som låter bra. Det blir inga nya, stora svåra verk. Vi träffas och sjunger och har roligt. På svenska.

Sång- och musikfesten är medlemmarnas egen fest! Vi försöker klara konserterna så långt som möjligt med egna krafter utan proffs, även under blås- och stråkkonserterna. Alla körer är välkomna att delta, om de kan repertoarerna. Det gäller även icke-förbundsanslutna körer. 

Under Festival 22 sjunger vi ute i det fria, på Domkyrkans trappor på fredag och framför Ode på söndag, det vill säga på de finaste konsertplatserna i Finland. Tanken är att vi når publiken ute på stan bättre, i stället för att gömma oss inomhus i juni då solen skiner.

Under Festival 22 ordnas tre stora gemensamma konserter för alla deltagare: invigningen på fredag vid Domkyrkan, We Are Voice i ishallen på lördag (med efterföljande kvällsfest) och huvudkonserten framför Ode på söndag. Förutom dessa gemensamma uppträdanden ges enskilda ensembler också möjlighet att uppträda i form av körkarusellerna, där man kan göra ett kortare uppträdande (max 10-12 minuter). På torsdag och fredag kväll ges profilkonserter, där studentkörerna och några av de främsta finlandssvenska ensemblerna uppträder.

Sångfestens huvudnummer är paraden och huvudfestkonserten framför Ode på söndagen. Sångfestens konstnärliga ledare Kari Turunen hälsar att sångfesten 2022 bygger på den gamla modellen som är kvar i Baltikum; det viktigaste är sången där alla är inblandade och det satsas på kvalitén i masskören. Det betyder att man tillägnar mera tid åt övning tillsammans än tidigare och att det finns färre möjligheter för de enskilda körerna att uppträda.

KOM MED och musicera tillsammans med tusentals andra finlandssvenskar i huvudstaden den 9-12 juni 2022!