Anmälan till sångfesten pågår till den 30 september

10.08.2020 kl. 10:46
Anmäl din kör eller orkester nu! Du kan också anmäla en icke-medlemskör, och du kan anmäla dig som enskild sångare! Här kan du läsa hur anmälan går till. Nytt är att anmälningarna kan justeras ännu i slutet av februari.

(uppdaterad 31.8)

Anmälningen sker på olika sätt för 1) medlemskörer, 2) icke-medlemskörer och 3) enskilda sångare utan kör. 

1) Medlemskörer och -orkestrar


Våra medlemsensembler utgör den klart största deltagargruppen. Som medlemsförmån deltar våra körer och orkestrar till medlemspris. Det lönar sig att vara medlem i förbundet.

Varje ensemble sköter internt insamlingen av personliga anmälningar från sina medlemmar och registeransvariga matar sedan in anmälningarna i medlemsregistret Desky (kryss i rutan Deltar). Det är alltså på ensemblernas eget ansvar att samla in deltagarinformationen från sina medlemmar!

Här hittar du färdiga blanketter som du kan använda då du samlar in de personliga anmälningarna (diet etc) som PDF och excel.
Här hittar du instruktioner kring hur du därefter gör anmälan i Desky.

Det är möjligt att justera anmälan i Desky fram tills den 1 mars (obs, datum ändrat från 15 januari, ändringen gjord 31.8). Du kan alltså lägga till/ta bort personer samt justera anmälningsinfon ända fram tills dess. Notera dock att anmälningsdeadline för alla ensembler är den 30 september!

Frågor om medlemsregistret kan riktas till ekonomi- och organisationssekreterare Melker Olenius (melker.olenius@fssmf.fi).

Anmälda körer och orkestrar får löpande info via infoutskick. 
Ni beställer nothäftet själv och deltar i gemensamma övningar och/eller virtualkörer. 
Under sångfesten deltar ni i alla gemensamma konserter.

2) Icke-förbundsanslutna körer

I vår sångfest är alla körer välkomna! 
Icke-medlemskörer anmäler sig här och Icke-medlemsorkestrar anmäler sig här (= intresseanmälningsblanketten).
Därefter tar vi kontakt med ensemblen i fråga via infoutskick.
Ni beställer nothäftet själv och deltar i gemensamma övningar och/eller virtualkörer. 
Under sångfesten deltar ni i alla gemensamma konserter.

3) Enskild sångare

Är du sångare utan kör? Varmt välkommen med på sångfesten! Du ska anmäla dig via detta formulär.
Därefter tar vi kontakt med dig via infoutskick.
Du beställer nothäftet själv och deltar i gemensamma övningar och/eller virtualkörer.

Anmälningsavgifter

Kostnad för medlemmar: 140 euro med kvällsfest/100 euro utan kvällsfest.
Kostnad för icke-medlemmar: 160 euro med kvällsfest/120 euro utan kvällsfest.
Kostnad för studerande: -50% (70 euro med kvällsfest/50 euro utan kvällsfest)
Kostnad för avecer: 55 euro för kvällsfesten.
Barn- och ungdomsgrupper: 30 euro (material) plus kostnader för måltider och skolövernattning.

Fakturering

Fakturering sker i mars 2021 då vi fått bekräftat att sång- och musikfesten kan genomföras på ett säkert sätt.
 

 

 

Sofia Strömgård