Sångfestrepertoaren

Under sång- och musikfesten i Helsingfors 2022 blir repertoaren en blandning av gamla favoriter och nya kompositioner. Ambitionsnivån för Festival 22 är hög: Alla sångare och musiker ska känna att de kan sångerna bra och att de kan njuta både före och under musicerandet.

– Vi ska vara ambitiösa, men inte på det sättet att det blir nytt, svårt och konstigt. Vi är ambitiösa när det gäller hur. Vi ska faktiskt kunna repertoaren, öva på förhand men också på plats. Då blir det bra, säger sångfestens konstnärliga ledare Kari Turunen.

På repertoarlistan nedan kan man se alla sånger som sjungs eller spelas under fredagens öppningskonsert vid Domkyrkans trappor, We Are Voice-konserten på lördag kväll och vid söndagens huvudkonsert framför Ode.

Bland de gamla favoriterna kan man nämna Den blomstertid, I folkviseton, Hvem styrde hit din väg, Till havs och Plocka vill jag skogsviol. Men det blir också ny musik i form av verk av Cecilia Damström, Ulf Långbacka samt Andrea Eklund och Amanda Henriksson.

– Det blir en bra balans mellan det som är bekant och det som är nytt, säger Turunen.

Alla körer:

Den blomstertid nu kommer (nytt arr av Andrea Eklund)        
Finlandia          
I folkviseton (Fougstedt) 
Muusika (Pärt Uusberg)
De vita nätterna (ny komposition av Cecilia Damström)              
Suomis sång    
Finsk bön (tillsammans med blåsorkestrarna)
Fanfar-Ode till glädjen (tillsammans med blås- och stråkorkestrarna)
Modersmålets sång
 

Damkörerna:

Bulgarisk skärgårdsvals (Trad./Liondev)      
Sommarpsalm (Åhlén)
Hvem styrde hit din väg (Makaroff)         
Midsommarnatt (Lindberg)
Tranor (ny komposition av Andrea Eklund och Amanda Henriksson) 
Sjung (ny komposition av Ulf Långbacka)       
Satumaa (Mononen)
 

De blandade körerna: 

Aften (Borg)       
Hör du nu Becki båtsman        
Plocka vill jag skogsviol (Hellberg)                    
Tango Finlandia (Mäntyjärvi)  
Under rönn och syren (Palm)   
Himlen är oskyldigt blå

Manskörerna:

Das Grosse Lalula (Bergman)  
En latmansmelodi (Palmgren)
Morgonvisa (Rosas)                  
Sydämeni laulu (Sibelius)         
Sång ur vår själ (Fougstedt)     
Till havs (Sibelius)                      
Uti vår hage (Alfven)                
 

We Are Voice-konserten:

Döpt i Kyro älv (nytt arr av Ida Olsonen)
Cecilia
Without You
We are Voice Theme
Caravan Of Love
Kiiriminna-räp
Polska från Vårdö
All My Loving
Fin (traditionell svensk folkvisa)
Himlen är oskyldigt blå

Blåsorkestrarna:

Nyskrivet beställningsverk      
Fanfar, kort (Segerstråle)        
Marsch trad.   
Buglers H
Septett trad.   
Drillnummer    
Gemensamt slutstycke med stråkarna             
 

Stråkorkestrarna:

Impromptu (Sibelius)                
Munsala brudmarsch (arr. Rafael Ahlbeck)     
Drottningholmsmusiken, I Allegro (Roman)            
Hemstugan, I Den gamla tonen (Anderssén)                    
Hemstugan, II Farfars fiol       
Hemstugan, III En gammal dans                       
Hemstugan, IV Hemstugan
Minuee (Kuula)  
Symfoni nr 27  (Haydn)
 

Studentkörerna:

Auringon Noustessa (Kuula) 
 

Noterna:

Beställ sångfestens nothäfte med all körrepertoar här.

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i repertoaren.