Sångfestövningen del 2
Specialförbundens dag

För dig, sångfestdeltagare i medlemskör, annan kör eller enskild sångare. 

Då restriktionerna fortsättningsvis hindrar oss från att samlas fysiskt, ordnar vi också vår andra sångfestövning på distans! Denna gång får specialförbunden vårt fulla fokus då manskörerna, de blandade körerna och damkörerna får möjlighet att öva sin egen repertoar. 

Sångfestövningen ordnas lördagen den 13 februari klockan 10-13, så att varje specialförbund får en egen övningstimme. I övningen ingår uppsjungning. 

Övningen streamas liksom förra gången på FSSMF:s Youtubesida. HÄR hittar du länken till Youtube-streamen. 

ANMÄLNING

Anmäl dig här senast fredagen den 12 februari klockan 12, så får du länken till streamen per e-post. 

Sångerna som sjungs är följande: 

Manskör: 

Morgonvisa (Teppo Salakka)
En latmansmelodi (Anders Teir)
Sång ur vår själ (Kalle Ahlberg)
​Das Grosse Lalula (dirigeras av Henrik Wikström)

Blandad kör:

Hör du nu becki båtsman (Petter Eklund)
Tango Finlandia (Kristian Nyman)
Plocka vill jag skogsviol (Bill Ravall) 
Afton (Karin Pedersen)

Damkör: 

Sommarpsalm (Sara Kemetter)
Satumaa (Martina Lindberg)
Midsommarnatt (Larissa Krook)
Bulgarisk skärgårdsvalz (Marika Esch)


Sjung gärna sångerna lite på förhand, de finns alla i wav-appen!
 

Liksom senast kommer vi inte att plinka stämmor under övningen, utan endast sjunga igenom sångerna och gå igenom dynamiker, gemensamma andningar etc. Det är därför viktigt att du på förhand lär dig din stämma (öva exempelvis med hjälp av We Are Voice-appen!) så att du hänger med under själva övningen!

TIDTABELL LÖRDAGEN DEN 13 februari


10.00: Manskörerna övar

11.00: De blandade körerna övar

12.00: Damkörerna övar
 

Uppsjungning ordnas inför varje övningstillfälle.

Zoom-diskussion efter övningen:

Då ditt körpass är slut samlas deltagarna via en Zoom-länk till eftersnack. Det blir alltså separata eftersnack för manssångare, blandad kör och damkorister, och de leds separat av specialförbunden. Det brukar blir kul, så delta gärna i detta! Zoom-länken distribueras separat. Ladda gärna hem programmet Zoom till din dator på förhand så går det smidigare sedan.

Tidtabellen för Zoom-diskussionerna är följande:

11.00: Manskörsförbundets Zoomdiskussion

12.00: FSK:s Zoomdiskussion

13.00: Damkörsförbundets Zoomdiskussion.

Länken till Zoomen: 

https://zoom.us/j/95186615434?pwd=V3pSQzJNTmxEa1RRb0tHTTdLV0Rodz09

Meeting ID: 951 8661 5434

Passcode: 548311

 

Informationen uppdaterad 12 februari