Sångfestövningar, alla samlade:

Ta fram din kalender och boka in övningstider nära dig. 

Norra Österbotten | Vasaregionen | Södra Österbotten | Åboland | Åland | Västra Nyland | Helsingfors | Östra Nyland |
Manskörer | Damkörer |
 
(Sidan uppdateras kontinuerligt. Skicka in ny info till kansli@fssmf.fi så uppdaterar vi infon här.)DAMKÖRER obs: www.fsd.fi

12-13.3.2022 i Tammerfors, FSD förbundsdagarna, damkörsrepertoaren övas. 

Håll utkik efter "gemensam repertoar"-övningar nära dig.MANSKÖRER obs: www.manskor.fi
Förbundsdirigent Henrik Wikström besöker alla körer/regioner, boka in en övningstid direkt med honom.
 
Håll utkik efter "gemensam repertoar"-övningar nära dig.

(sidan uppdateras)


NORRA ÖSTERBOTTEN
 

Kontakt: Tobias Elfving (tobias.elfving@gmail.com) 

Vi ordnar tre gemensamma övningar i Karlebynejden, Pedersörebygden och Nykarlebynejden på Sursik i Pedersöre, följande lördagar:

22.1.2022, 9.30-15
2.4.2022, 9.30-15
14.5.2022, 9.30-15

Preliminärt program

Förmiddag: Enligt körtyp (damkör / manskör / blandadkör) 
Eftermiddag: Gemensamma repertoaren.

Körerna uppmanas att vara i kontakt med varandra för gemensamma övningar utöver dessa. För mer information, kontakta din egen körs dirigent, eller Tobias.

Manskör: Se ovan

Damkör: Se ovan


VASA-REGIONEN
 

Kontakt: Sören Hakola, Petter Eklund (soren.hakola@gmail.com, larspetters.eklund@gmail.com)

Regionövningarna i VASA börjar redan nu 17 november kl 18-21: Ni som har anmält er (och förstås alla som ännu inte gjort det), sätt dem i era kalendrar.

Där ska ni verkligen passa på att delta. Där övas allt man behöver för sångfesten: Gemensamma sånger, Blandade körernas sånger (FSK) samt  We Are Voice-sångerna.

Övningarna sker onsdagar en gång i månaden i Arbetets Vänners lokal Formansgatan 14 i Vasa.
Dirigenter är Sören Hakola och Petter Eklund.
Följ med vidare information, tidtabellen kan ännu ändras då tidsspannet är långt, hälsar Sören Hakola

Preliminär tidtabell:

17.11.2021, Gemensamma sånger, alla
8.12.2021, Sånger för Blandade körer ”FSK”
12.1.2021, Sånger till We Are Voice, alla
9.2.2022, Gemensamma sånger, alla
9.3.2022, Sånger för Blandade körer ”FSK”
20.4.2022, Sånger till We Are Voice, alla

Körerna uppmanas att vara i kontakt med varandra för gemensamma övningar utöver dessa.
För mer information, kontakta din egen körs dirigent. 

Manskör: Info kommer (kontakta din dirigent)

Damkör: Info kommer


SÖDRA ÖSTERBOTTEN
 

Kontakt: Marika Esch

SÖSMF:s övningar, SATB gemensam repertoar:

19.2.2022 kl 10-14 vid Mosebacke skola i Närpes. 
14.5.2022 övning + genrepskonsert, klockslag och plats meddelas senare. 

Manskörerna övar med Henrik Wikström
18.2.2022 kl 18-21 vid Kantilena i Lappfjärd.

Damkörerna övar med Marika Esch vid ett flertal tillfällen som meddelas internt. 


ÅBOLAND
 

Kontakt: Rosi Djupsund/Anna Johnson/Martina Lindberg

Aurelia, Auragatan 18: (Mer info fås av Anne Peltomäki)
27.11.2021 kl 11.30-12.45 Gemensam repertoar 
27.11.2021 kl 13.00-14.30 FSK-repertoar


Damkör: Planeras av Martina Lindberg och Larissa Krook - de informerar.

Manskör: Info kommer


ÅLAND
 

Kontakt: Sara Kemetter/Kira Gustafsson

(information på kommande)


VÄSTRA NYLAND
 

Kontakt: Börje Broberg (VNSMF) /Teddy Granroth / Markus Söderström

I Ekenäs, tre veckoslut, endera lördagen eller söndagen.
Exakta dagen slås fast vartefter dirigenter hittas.

23.1.2022 söndag kl 14-16, ___ i Karis, Gem.repertoar (=alla) Niels Burgmann
26.2.2022 lördag kl 11-14, Borgkila i Karis,  Gemensam repertoar (=alla)
20.3.2022 söndag kl 14-17, Borgkila i Karis, Gemensam repertoar (=alla)

Manskör: Regionens manskörer föreslås dessutom öva separat under Henrik Wikströms ledning.
Datum ej fastslaget. Info kommer

Damkör: Info kommer


HELSINGFORSREGIONEN
 

Kontakt: Karin Pedersen/Helene Liljeström
(uppdateras)

7.3.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, gemensam repertoar
8.3.2022 kl 18-21, G18 Georgsgatan 18 DAMKÖR+ gemensam
9.3.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, gemensam repertoar

4.4.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, 
5.4.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, 
6.4.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, 

2.5.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, 
3.5.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, 
4.5.2022 kl 17-21, G18 Georgsgatan 18, 
 

Esbo sångkör inbjuder till övningar två onsdagar i Mattlidens gymnasiums rymliga matsal:
För Esbokörer av alla typer.

19.1.2022 kl. 18.30-21, Mattliden, FSK-repertoar och gemensam repertoar
9.3.2022   kl. 18.30-21, Mattliden, FSK-repertoar och gemensam repertoar 

Damkör: Info kommer
Manskör: Info kommer


ÖSTRA NYLAND
 

Kontakt: Anne Peltomäki
(uppdateras)

10.2.2022 i Borgå, i Träskberga, Kristian Nyman repeterar gemensam och FSK-repertoar
5.3.2022 i Lyceiparkens skola LYPA, alla körer i Östra Nyland
12.4.2022 i LYPA, för alla körer i Östra Nyland

Damkör: Håll kontakt med varandra. Kontakt: Nina Fogelberg
Manskör: Info kommer