Bli volontär

Bli volontär på sång- och musikfesten 2022 i Helsingfors och hjälp oss att skapa en oförglömglig sångfest!

Fyll i intresseformuläret, så kontaktar vi dej. Vi behöver folk som volontärer och i olika arbetsgrupper. Du behövs både inför och under Festival 22. Du kan vara en aktiv eller före detta körsångare, instrumentalist, eller exempelvis en familjemedlem eller annars bara intresserad av att delta. Vi söker också intresserade föreningar av olika slag i huvudstadsregionen som kan få ett litet understöd till sin verksamhet mot att ställa upp med talkokrafter.

Under festivalen är volontärerna indelade i följande grupper:

VÄRDFOLK-GRUPPEN
Planerar utbildandet av värdfolk. Kontrollerar de individuella ensemblernas förflyttningar och tidtabeller.

KÖRVÄRDAR
Svarar på körens frågor. Tar emot anländande körer. Har kontaktuppgifterna till kören. Känner till körens hotell, program, övnings, konsert- och lunchtider. Följer vid behov med kören vid förflyttningar.

KONSERTPLATSVÄRDAR
Känner till konsertplatsen; lokalen, faciliteter, handikappingång, tekniken (ev. ljud/ljus-tekniker). Instruerar hur man tar sig upp och ner från scenen. Håller reda på vilken ordning körerna uppträder.

LOGI-GRUPPEN
Ansvaret för inkvartering ligger huvudsakligen på körerna och orkestrarna själva. Ett visst antal hotellplatser finns allokerade via ett avtal med S-gruppen (läs mer under fliken "praktiskt")
Logi-gruppen sammanställer information om alternativ inkvartering, såsom, skolor, hostel, vandrarhem, mindre hotell, samt undersöker möjligheten för privat vänkörsinkvartering.

TRANSPORT-GRUPPEN
Planerar rutter och transportmedel för förflyttningar av ensembler och utrustning.Planerar infrastruktur, såsom; platser för vattenposter/bilar, bajamajor, laddningsställen, förstahjälp, skyltning och flaggor vid konsertplatserna.

TRANSPORT-VOLONTÄRER
Assistera vid förflyttningar, visa folk till rätt bussar, rätt riktning etc. Flytta utrustning.

PARAD-GRUPPEN
Idéa och planera festparaden; uppställning, ordningsföljd, rutt, förfarande vid ankomst, paradskyltar, flaggor, vippor, förslag på klädkoder, sånger, musik, åtgärder för publikdeltagande, vagnar, hjälpmedel.

PARAD-VOLONTÄRER
Assistera praktiskt vid start och ankomstplats.
Entusiasmerare längs paradvägen.

SÄKERHET, ORDNING
Säkerheten leds av en extern ansvarig säkerhetsplanerare, som gör upp säkerhetsplanen och handhar kontakterna med myndigheterna. Ordningsvakterna som anlitas kommer dels att vara professionella, dels bestå av frivilliga.
Arbetsgruppen planerar och koordinerar volontärernas insatser.

ORDNINGS-VOLONTÄRER
Assistera ordningsvakterna.


FÖRSTAHJÄLP-VOLONTÄRER
Huvudansvaret innehas av Röda Korsets förstahjälpgrupp. Volontärerna kan rycka in vid smärre blessyrer.


BESPISNING
Torsdagens cocktail: Amos Rex svarar för servering, snacks, bubbel.
Fredagens lunch: Vid senatstorget, Food trucks? Bord, bänkar?
Lördagens lunch: Vid Medborgartorget Food trucks? Bord, bänkar?
Lördagens festmiddag i Finlandiahuset. Finlandiahusets restauratör svarar för mat, dricka.
Söndagens lunch; ensembler ur paraden: Lunchpåsar? Delas ut. Skilt område.
Söndagens lunch; övriga ur paraden och allmänheten: Food trucks på torget, var äter man?
Arbetsgruppen planerar luncherna, listar möjliga restauranger, avtala rabatter?

BESPISNINGS-VOLONTÄRER
Behövs speciellt på söndagen vid Medborgartorget.
Kan behövas för utplacering av bord och bänkar.

KVÄLLSFESTEN
Arbetsgrupp. Planera festen: Konstnärlig del, tal, repertoar, sångblad, sittplacering, toastmasters, meny, dekorationer etc.

SPONSORER
Arbetsgrupp. Sammanställer kontakter till företag, funderar på produktsponsorering, sponsorsamarbeten, mecenater med mera.

KANSLI
Gör info-material, planera festivalväskan, planera hanterandet av krissituationer, koordinerar löpande information om t.ex. ändringar under festivalen.

KANSLI-VOLONTÄRER
Packa festivalväskan, sälja konsertbiljetter, bemanna festivalkansliet, ankomstkansliet.


Vill du delta med ekonomiskt stöd? Länk till separat kontaktformulär: https://forms.gle/PyimZDELQ1Mi6Ysj6